Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020 r.
 1. Sklep internetowy, znajdujący się pod adresem www.phmoto.pl jest prowadzony przez firmę:

  PALHUB Grzegorz Huber
  NIP: 8862736677
  Regon: 383668014
  Ul. Słowackiego 17
  58-330 Jedlina-Zdrój

  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego phmoto.pl

 2. Kontakt z usługodawcą odbywa się poprzez:
  • Adres mailowy: sklep@phmoto.pl
  • Formularz zgłoszeniowy.

 3. Definicje
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  • Sprzedawca – firma PALHUB Grzegorz Huber z siedzibą w Jedlinie-Zdrój 58-330, przy ul. Słowackiego 17.
  • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
  • Konto – unikalny identyfikator Klienta, umożliwiający składanie zamówień w sklepie internetowym phmoto.pl
  • Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może składać Zamówienia;
  • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
  • Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
  • Paragon – dokument fiskalny, potwierdzający transakcję.

 4. Sposób korzystania ze sklepu
  Korzystanie ze sklepu, możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

  • dostęp do poczty elektronicznej, wymaganej do rejestracji
  • dostęp do internetu i przeglądarki internetowej


  Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  Sprzedawca umożliwia Klientowi założenie konta, niezbędnego do składania zamówień za pośrednictwem formularza rejestracyjnego (Rejestracja)

  Klient zobowiązany jest do rzetelnego zapoznania się z treścią proponowanych produktów, w celu uniknięcia nieporozumień z niewłaściwym wyborem części.

  Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie internetowym od poniedziałku do niedzieli, jednakże termin realizacji zamówienia przypada na dni robocze, w ciągu maksymalnie 48h od momentu zaksięgowania wpłaty od Klienta.

  Jeżeli Klient nie jest pewny dokonanego wyboru, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, za pośrednictwem opcji kontaktu.

 5. Zwrot towaru

  Klient ma prawo dokonać zwrotu towaru, bez podania przyczyny.

  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

  Warunkiem zwrotu jest posiadanie oraz zwrot paragonu fiskalnego.

  Towar musi być w nienaruszonym stanie oraz nie posiadać śladów montażu.

  W przypadku wykrycia przez sprzedawcę niezgodności, towar nie podlega zwrotowi.

  Zwrot towaru Klient dokonuje na własny koszt, z dbałością o poprawne zabezpieczenie towaru podczas transportu, odsyłając na adres:

  PALHUB Grzegorz Huber
  Ul. Słowackiego 17
  58-330 Jedlina-Zdrój

  Zwrot towaru nie dotyczy części elektronicznych. W przypadku niepoprawnego działania towaru, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.

  Zwroty rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez sprzedawce towaru zwrotnego.

  Po pozytywnym rozpatrzeniu i przyjęciu zwrotu przez sprzedawcę nastąpi całkowity zwrot pobranej kwoty.

 6. Reklamacje

  W przypadku reklamacji, zwrot towaru Klient dokonuje na własny koszt, z dbałością o poprawne zabezpieczenie towaru podczas transportu odsyłając na adres:

  PALHUB Grzegorz Huber
  Ul. Słowackiego 17
  58-330 Jedlina-Zdrój

  Uszkodzony towar, wraz z paragonem oraz numerem vin pojazdu, w którym montowana była konkretna część.

  Reklamację rozpatrują eksperci w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru zwrotnego. W rzadkich sytuacjach, towar odsyłany jest do producenta, w celu diagnozy, wówczas termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu o kolejne 30 dni.

  W przypadku uznania reklamacji, Klient otrzyma całkowity zwrot pobranej kwoty ze sprzedaży, oraz kosztów związanych z odesłaniem towaru.